Atıklarınızı Bertaraf / Geri Kazanım Tesisine Gönderirken

EMİN OLUNUZ !!!

 

 

1. Atıkların Tanımlanması/Atık Analizi

 

Faaliyetleriniz sonucu tesisinizde oluşan atıklarınızın TANIMLANMASI, bertaraf/geri kazanım hem Atık Üreticisi olarak sizler hem de Yetkili Tesisler için olmazsa olmaz konularından bir tanesidir.

  • Atık kodunun belirlenmesi, atıklarınızın hangi yöntemle bertaraf/geri kazanımın edileceğini belirleyen ilk adımdır.

 "ATIK KODU BELİRLEME HİYERARŞİSİ VE ATIK KODU AÇIKLAMALARI"

sayfa 1'de inceleyebilirsiniz.

 

  • Atık kodunun belirlenmesinin ardından, atıklarınızın hangi yöntemle bertaraf / geri kazanım süreçlerine dahil edileceğini bilmeniz, Yetkili Tesis seçimi yaparken sizlere kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle, atıklarınızı göndereceğiniz Yetkili Tesisten “ATIKLARINIZA AİT ANALİZLERİ” mutlaka isteyiniz.

 

Bertaraf / geri kazanım süreçlerini  

"ATIK KODU BELİRLEME HİYERARŞİSİ VE ATIK KODU AÇIKLAMALARI"

sayfa 2 ve 3'te inceleyebilirsiniz.

 

 

 

 

Placeholder
 

2. Çevre İzin ve Lisans Belgesi

 

Atıklarınızın tanımlanması ve analizlerinin ardından, çalışacağınız Yetkili Tesisin lisansını mutlaka isteyiniz. 


Çevre İzin ve Lisans Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirli süreler için firmalara verilmektedir. Yetkili Tesisler, sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde, lisansları askıya alınır ya da durdurulur. 

 

Çevre İzin ve Lisans Belgesi sorgulama ekranı bu konuyla ilgili sizlere yardımcı olacaktır.

3. Tesis Ziyareti

 

Atıklarınızı göndermeyi planladığınız Yetkili Tesis ile sözleşme imzalamadan önce, MUTLAKA tesisi ziyaret etmeniz ve aşağıdaki önemli noktalar konusunda kendilerinden bilgi almanız sürecin çok daha sağlıklı yürümesi açısından faydalı olacaktır. 

 

•    Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
•    Laboratuvar / Atık Analiz Yöntemleri,
•    Atıkların Depolama Koşulları,
•    Bertaraf / Geri Kazanım Prosesleri,
•    Zemin Geçirimsizliği, Yağmur Suyu Toplama Kanalları, Toprak Kirliliği,
•    Yangın Savunma / Söndürme Sistemleri,
•    Havalandırma Sistemi,
•    Tesis Temizliği,
•    Kamera Sistemi,
•    Atık Raporlama Sistemi,
•    İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları,

hakkında Tesis Yetkilisinden bilgi almayı unutmayınız. 

 

 

Placeholder
 

4. Müteselsilen Sorumluluk


Bu konu, ülkemizde maalesef yeterince bilinmemekte ve atık sektörünün en riskli aşamasıdır.

 
Atık Yönetimi Yönetmeliği Madde 5, ü) bendi aşağıda yer almaktadır. 


bend

 

 

Atıklarınızı, Yetkili Tesise göndermek üzere araca yüklemeniz ile sorumluluğunuz bitmemektedir.
 
Bu maddeyi açıklamak için örnekler verirsek;


Senaryo 1: 
Yetkili Tesisin ya da Atık Taşıma Firmasının aracı, atıklarınız ile birlikte tesisinizden ayrıldı.  Aynı araç, tesisinizden 100 m ileride bir kaza yaptı ve çevre kirliliği oluştu. 
 
Sonuç; oluşabilecek bir çevre kirliliği ve beraberinde getireceği
çevre cezasından (Madde 20) Atık Üreticisi olarak sizler Atık Taşıma Firması ve Yetkili Tesis ile birlikte sorumlusunuz. 
 
 

Senaryo 2: 
Atıklarınız, bertaraf / geri kazanım tesisine ulaştı, atıklar kabul edildi ve ilgili Entegre Çevre Bilgi Sistemi kayıtları onaylandı. 
Bu da sorumluluğunuzun bittiği anlamına gelmiyor.
Atıklarınız, Yetkili Tesis tarafından Çevre Kanununda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak yönetildi. Oluşabilecek bir çevre kirliliği ve beraberinde getireceği
çevre cezasından (Madde 20) Atık Üreticisi olarak sizler de sorumlusunuz. 

 


Senaryo 3:
Atıklarınızı gönderdiğiniz Yetkili Tesiste oluşabilecek yangın nedeniyle hava kirliliğinden, atıklarınızın yağmur sularına karışması nedeniyle su kirliliğinden veya zemin geçirimsizliğinin yeterli olmadığı yerlerde yapılan depolama sonucu toprak kirliliğinden,  dolayı oluşabilecek
çevre cezasından (Madde 20) Atık Üreticisi olarak sizler de sorumlusunuz.

 

 

  5. Sigorta Poliçesi

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz sorumluluk gereği, Atık Üreticisi olarak sizlerden kaynaklanmayan ancak müteselsilen sorumlu olduğunuz konular nedeniyle zarar görmemeniz adına Yetkili Tesis tarafından Sigorta Poliçeleri düzenlenir.

Ülkemizde maalesef sadece atık taşıma araçlarında bu konuya dikkat edilir. Fakat teminat miktarları oluşabilecek çevre kirliliği veya çevre cezasından (Madde 20) karşılama noktasında zayıf kalmaktadır.

 

Bu nedenle en az 4 değişik sigorta poliçesini sormaktan ve poliçe teminat miktarlarını, poliçe geçerlilik tarihlerini kontrol etmekten çekinmeyiniz.

 

  • Atık Taşıma Sigortası
  • Ürün Mali Mesuliyet Sigortası
  • Yetkili Tesis Mali Mesuliyet Poliçesi
  • 3. Kişilere Verilecek Zarar İçin Sigorta Poliçesi

 

 

 

 

Placeholder
 

6. Lojistik ve Toplama Kapasitesi

 

•    Atıklarınızın nakliyesini sizler değil de Yetkili Tesis yapacaksa; araçların, Yetkili Tesise ait olduğuna veya Yetkili Tesisin tarafınıza yönlendirmiş olduğu Atık Taşıma Firmasıyla aralarında yapılan sözleşmenin güvenilirliğinden emin olunması gerekmektedir. 


•    Size yönlendirilen aracın lisansını, sürücünün belgelerini, aracın ADR yönetmeliklerine uygun dizayn edilip edilmediğini kontrol ediniz.


•    Sözleşmede belirtilen atık toplama günlerini kontrol ediniz. Belirtilen tarihlerde sevkiyatların yapılmamasının üretiminizi etkileyeceğini unutmayınız. 

Placeholder

 

7. Atık Kabul ve Raporlama

Sözleşme yaptığınız Yetkili Tesisin göndermiş olduğunuz atıkların tamamını kabul ettiğini, miktarlarının doğruluğunu, eksiksiz Yetkili Tesise ulaştığından emin olunuz.

 

Bunun için Yetkili Tesisten atık kabul raporu istemekten çekinmeyiniz. Mümkünse, kamera görüntüleri isteyerek olası bir Çevre veya Kalite denetlemesi ihtimali için düzenli olarak kayıt altına alınız.

 

8. Satış Destek

Günümüzün en önemli konularından biri, satış sonrası hizmettir. Sözleşme, sevkiyat, analiz, fatura veya raporlama konularında hızlı bir şekilde hizmet alabileceğiniz Yetkili Tesisleri seçiniz.

 

Unutmayın ki, gönderdiğiniz her atığın bertarafına veya geri kazanımına kadar geçen sürede siz de sorumlusunuz.

 

9. Atık İmha Görüntüsü

Atıklarınızın bertaraf / geri kazanıldığına dair Yetkili Tesisten bir yazı alsanız dahi, olası bir yasa dışı hareket nedeniyle itham edilmeniz durumunda elinizdeki yazı tek başına yeterli olmayacaktır.

 

Bu nedenle, atıklarınızın bertaraf /geri kazanım süreçlerini gösteren kamera kayıtları, sizleri güvence altına alacaktır.  

 

10. Atık Bertaraf Bedeli

Her ne kadar atık bertaraf / geri kazanım bedeli maliyet olarak görünsede, hiçbir maliyet olası bir çevre kirliliği veya çevre cezasından daha fazla değildir.

 

Siz Atık Üreticileri olarak, Yetkili Tesis seçiminde almış olduğunuz teklifleri değerlendirirken, sadece fiyat odaklı olmak yerine Kalite/Fiyat mantığını göz önüne alarak ilerlemeniz, sürekliliği sağlayacaktır.

Lütfen Bekleyin...
Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.