TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

 

Toplama Ayırma Tesisi (R12)


 020104 Atık plastikler (ambalajlar hariç)
 020110 Atık metal
 030101 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1) (8)
 030105 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar(1) (8)
 030301 Ağaç kabuğu ve odun atıkları(1) (8)
 040209 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
 040221 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
 040222 İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
 070213 Atık plastik
 100302 Anot hurdaları
 101105 Partiküller ve toz
 101112 10 11 11 dışındaki atık camlar
 110501 Katı çinko
 120101 Demir metal çapakları ve talaşları
 120102 Demir metal toz ve parçacıklar
 120103 Demir dışı metal çapakları ve talaşları
 120104 Demir dışı metal toz ve parçacıklar
 120105 Plastik yongalar ve çapaklar
 120113 Kaynak atıkları
 120121 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
 150101 Kağıt ve karton ambalaj
 150101 Kağıt ve karton ambalaj
 150102 Plastik ambalaj
 150103 Ahşap ambalaj
 150104 Metalik ambalaj
 150105 Kompozit ambalaj
 150107 Cam ambalaj
 150109 Tekstil ambalaj
 150109 Tekstil ambalaj
 160112 16 01 11 dışındaki fren balataları
 160116 Sıvılaştırılmış gaz tankları
 160117 Demir metaller
 160118 Demir olmayan metaller
 160119 Plastik
 160120 Cam
 160122 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar
 170101 Beton
 170201 Ahşap
 170202 Cam
 170203 Plastik
 170401 Bakır, bronz, pirinç
 170402 Alüminyum
170403 Kurşun
 170404 Çinko
 170405 Demir ve çelik
 170406 Kalay
 170407 Karışık metaller
 191001 Demir ve çelik atıkları
 191002 Demir olmayan atıklar
 191201 Kağıt ve karton
 191202 Demir metali
 191203 Demir dışı metal
 191204 Plastik ve lastik
 191205 Cam
 191207 19 12 06 dışındaki ahşap
 191208 Tekstil malzemeleri
 200101 Kâğıt ve karton
 200102 Cam
 200110 Giysiler
 200111 Tekstil ürünleri
 200138 20 01 37 dışındaki ahşap(1) (8)
 200139 Plastikler
 200140 Metaller
 200307 Hacimli atıklar

 

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi (R12)

010505 Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları

010506 Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 020102 Hayvan dokusu atıkları

020102 Hayvan dokusu atıkları

020103 Bitki dokusu atıkları (1) (8)

020104 Atık plastikler (ambalajlar hariç)

020106 Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil), akan sıvılar

020107 Ormancılık atıkları (1) (8)

020201 Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar

020202 Hayvan dokusu atığı

020203 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

020204 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

020302 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

020303 Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar

020304 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler (1) (8)

020305 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar

020403 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

020502 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

020601 Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler

020602 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

020603 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

020701 Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar

020702 Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar

020704 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

020705 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

030101 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1) (8)

030104 Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar

030105 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar(1) (8)

030201 Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler

030202 Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler

030203 Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler

030204 Anorganik ahşap koruyucu maddeler

030205 Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları

030301 Ağaç kabuğu ve odun atıkları(1) (8)

030302 Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)

030305 Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları

030307 Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar(8)

030308 Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar(8)

030310 Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru(8)

030311 03 03 10 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar(8)

040101 Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar

040107 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar

040109 Perdah ve boyama atıkları

040209 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)

040210 Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)

040214 Organik çözücüler içeren perdah atıkları

040215 04 02 14 dışındaki perdah atıkları

040216 Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler

040217 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler

040219 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

040220 04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

040221 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları

040222 İşlenmiş tekstil elyafı atıkları

050102 Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları

050103 Tank dibi çamurları

050104 Asit alkil çamurları

050105 Petrol döküntüleri

050106 İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar

050107 Asit ziftleri

050108 Diğer ziftler

050109 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar

050110 05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

050111 Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar

050113 Kazan besleme suyu çamurları

050114 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

050115 Kullanılmış filtre killeri

050116 Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar

050117 Bitüm

050601 Asit ziftleri

050603 Diğer ziftler

050604 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

050702 Kükürt içeren atıklar

060502 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

060503 06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

060802 Zararlı silikonlar içeren atıklar

061302 Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)

061303 Karbon siyahı

070101 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070103 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070104 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070108 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070110 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070111 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070112 07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070201 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070203 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070204 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070208 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070210 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070211 Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070212 07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070213 Atık plastik

070214 Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları

070215 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları

070216 Zararlı silikonlar içeren atıklar

070217 07 02 16 dışında silikon içeren atıklar

070301 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070303 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070304 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070308 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070310 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070311 Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070312 07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070401 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070403 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070404 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070408 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070410 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070411 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070412 07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070413 Tehlikeli madde içeren katı atıklar

070501 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070503 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070504 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070508 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070510 Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar

070511 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070512 07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070513 Tehlikeli madde içeren katı atıklar

070603 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070604 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070608 Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

070610 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070611 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070612 07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070703 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070704 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070708 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070710 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070711 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070712 07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

080111 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

080112 08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler

080113 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları

080114 08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları

080115 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar

080116 08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar

080117 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar

080118 08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar

080119 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar

080120 08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar

080121 Boya ya da vernik sökücü atıkları

080201 Atık kaplama tozları

080307 Mürekkep içeren sulu çamurlar

080308 Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar

080312 Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları

080313 08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları

080314 Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları

080315 08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları

080316 Atık aşındırma solüsyonları

080317 Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri

080318 08 03 18 dışındaki atık baskı tonerleri

080319 Dağıtıcı yağ

080409 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları

080410 08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları

080411 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları

080412 08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları

080413 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları

080414 08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları

080415 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları

080416 08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları

080417 Reçine yağı

080501 Atık izosiyanatlar

090101 Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları

090102 Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu

090103 Çözücü bazlı banyo solüsyonları

090105 Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar

090108 Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kağıdı

100101 (10 01 04'ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu

100120 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

100121 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

100125 Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar

100211 Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

100302 Anot hurdaları

100318 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

100607 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

100609 Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

100707 Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

100812 Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar

100813 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

100817 Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

100818 10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri

100819 Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

101103 Cam elyaf atıkları

101115 Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

101119 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

101120 10 11 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan katı atıklar

101213 Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur

110109 Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

110110 11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri

110113 Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları

110114 11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları

110116 Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri

110504 Iskarta flaks malzemeler

120105 Plastik yongalar ve çapaklar

120106 Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

120107 Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

120108 Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları

120109 Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları

120110 Sentetik işleme yağları

120112 Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar

120114 Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları

130401 Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları

130402 İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları

130403 Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları

130501 Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar

130502 Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar

130503 Yakalayıcı (interseptör) çamurları

130506 Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ

130507 Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su

130508 Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar

140603 Diğer çözücüler ve çözücü karışımları

140605 Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar

150101 Kağıt ve karton ambalaj

150102 Plastik ambalaj

150103 Ahşap ambalaj

150105 Kompozit ambalaj

150106 Karışık ambalaj

150109 Tekstil ambalaj

150110 Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar

150202 Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

150203 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler

160107 Yağ filtreleri

160119 Plastik

160303 Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar

160305 Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar

160306 16 03 05 dışındaki organik atıklar

160708 Yağ içeren atıklar

160709 Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar

170201 Ahşap

170203 Plastik

170204 Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik

170301 Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar

170302 17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar

170303 Kömür katranı ve katranlı ürünler

170603 Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri

170604 17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri

190110 Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon

190117 Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları

190203 Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar

190204 En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar

190205 Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları

190207 Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar

190208 Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar

190209 Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar

190501 Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları

190805 Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar(8)

190806 Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler

190809 Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres

190810 19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres

190811 Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

190812 19 08 11 dışındaki endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar(8)

190813 Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

190814 19 08 13 dışındaki endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar(8)

190904 Kullanılmış aktif karbon

191101 Kullanılmış filtre killeri

191105 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

191106 19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

191201 Kağıt ve karton

191204 Plastik ve lastik

191206 Tehlikeli maddeler içeren ahşap

191207 19 12 06 dışındaki ahşap

191208 Tekstil malzemeleri

191212 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

 

Tehlikeli Atık Ön İşlem Tesisleri (R12)

120118 Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)

120120 Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

150110 Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar

150111 Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar

170409 Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları

191211 Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

 

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım (R12)

020104 Atık plastikler (ambalajlar hariç)

070213 Atık plastik

120105 Plastik yongalar ve çapaklar

150102 Plastik ambalaj

160119 Plastik

170203 Plastik

191204 Plastik ve lastik

200139 Plastikler

Lütfen Bekleyin...
Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.