TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

 

Toplama Ayırma Tesisi (R12)


 020104 Atık plastikler (ambalajlar hariç)
 020110 Atık metal
 030101 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1) (8)
 030105 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar(1) (8)
 030301 Ağaç kabuğu ve odun atıkları(1) (8)
 040209 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
 040221 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
 040222 İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
 070213 Atık plastik
 100302 Anot hurdaları
 101105 Partiküller ve toz
 101112 10 11 11 dışındaki atık camlar
 110501 Katı çinko
 120101 Demir metal çapakları ve talaşları
 120102 Demir metal toz ve parçacıklar
 120103 Demir dışı metal çapakları ve talaşları
 120104 Demir dışı metal toz ve parçacıklar
 120105 Plastik yongalar ve çapaklar
 120113 Kaynak atıkları
 120121 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
 150101 Kağıt ve karton ambalaj
 150101 Kağıt ve karton ambalaj
 150102 Plastik ambalaj
 150102 Plastik ambalaj
 150103 Ahşap ambalaj
 150103 Ahşap ambalaj
 150104 Metalik ambalaj
 150104 Metalik ambalaj
 150105 Kompozit ambalaj
 150107 Cam ambalaj
 150109 Tekstil ambalaj
 150109 Tekstil ambalaj
 160112 16 01 11 dışındaki fren balataları
 160116 Sıvılaştırılmış gaz tankları
 160117 Demir metaller
 160118 Demir olmayan metaller
 160119 Plastik
 160120 Cam
 160122 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar
 170101 Beton
 170201 Ahşap
 170202 Cam
 170203 Plastik
 170401 Bakır, bronz, pirinç
 170402 Alüminyum
170403 Kurşun
 170404 Çinko
 170405 Demir ve çelik
 170406 Kalay
 170407 Karışık metaller
 191001 Demir ve çelik atıkları
 191002 Demir olmayan atıklar
 191201 Kağıt ve karton
 191202 Demir metali
 191203 Demir dışı metal
 191204 Plastik ve lastik
 191205 Cam
 191207 19 12 06 dışındaki ahşap
 191208 Tekstil malzemeleri
 200101 Kâğıt ve karton
 200102 Cam
 200110 Giysiler
 200111 Tekstil ürünleri
 200138 20 01 37 dışındaki ahşap(1) (8)
 200139 Plastikler
 200140 Metaller
 200307 Hacimli atıklar

 

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tip 3 (R12)

150101 Kağıt ve karton ambalaj

150102 Plastik ambalaj

150103 Ahşap ambalaj

150104 Metalik ambalaj

150105 Kompozit ambalaj

150106 Karışık ambalaj

150107 Cam ambalaj

150109 Tekstil ambalaj

 

Atık Ara Depolama (D15,R13)

010304 Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları

010305 Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

010307 Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

010407 Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

010505 Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları

010506 Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları

020108 Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar

020109 02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları

020203 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

020302 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

020303 Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar

020304 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler (1) (8)

020402 Standart dışı kalsiyum karbonat

020501 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

020601 Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler

020602 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

020702 Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar

020703 Kimyasal işlem atıkları

020704 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

030104 Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar

030201 Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler

030202 Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler

030203 Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler

030204 Anorganik ahşap koruyucu maddeler

030205 Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları

030302 Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)

030305 Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları

030309 Kireç çamuru atığı

030310 Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru(8)

040101 Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar

040102 Kireçleme atıkları

040103 Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları

040104 Krom içeren sepi şerbeti

040105 Krom içermeyen sepi şerbeti

040108 Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)

040109 Perdah ve boyama atıkları

040210 Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)

040214 Organik çözücüler içeren perdah atıkları

040215 04 02 14 dışındaki perdah atıkları

040216 Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler

040217 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler

040219 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

050102 Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları

050103 Tank dibi çamurları

050104 Asit alkil çamurları

050105 Petrol döküntüleri

050106 İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar

050107 Asit ziftleri

050108 Diğer ziftler

050109 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar

050111 Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar

050112 Yağ içeren asitler

050113 Kazan besleme suyu çamurları

050114 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

050115 Kullanılmış filtre killeri

050116 Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar

050117 Bitüm

050601 Asit ziftleri

050603 Diğer ziftler

050604 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

050701 Cıva içeren atıklar

050702 Kükürt içeren atıklar

060101 Sülfürik asit ve sülfüröz asit

060102 Hidroklorik asit

060103 Hidroflorik asit

060104 Fosforik ve fosforöz asit

060105 Nitrik asit ve nitröz asit

060106 Diğer asitler

060201 Kalsiyum hidroksit

060203 Amonyum hidroksit

060204 Sodyum ve potasyum hidroksit

060205 Diğer bazlar

060311 Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

060313 Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

060314 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar

060315 Ağır metal içeren metal oksitler

060316 06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler

060403 Arsenik içeren atıklar

060404 Cıva içeren atıklar

060405 Başka ağır metaller içeren atıklar

060502 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

060602 Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar

060603 06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar

060701 Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar

060702 Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon

060703 Cıva içeren baryum sülfat çamuru

060704 Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti

060802 Zararlı silikonlar içeren atıklar

060902 Fosforlu cüruf

060903 Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

060904 06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

061002 Tehlikeli maddeler içeren atıklar

061301 Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler

061302 Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)

061303 Karbon siyahı

061304 Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar

061305 Kurum

070101 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070103 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070104 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070107 Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070108 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070109 Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar

070110 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070111 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070201 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070203 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070204 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070207 Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070208 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070209 Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070210 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070211 Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070214 Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları

070215 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları

070216 Zararlı silikonlar içeren atıklar

070217 07 02 16 dışında silikon içeren atıklar

070301 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070303 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070304 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070307 Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070308 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070309 Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070310 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070311 Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070401 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070403 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070404 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070407 Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070408 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070409 Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070410 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070411 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070413 Tehlikeli madde içeren katı atıklar

070501 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070503 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070504 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070507 Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070508 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070509 Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070510 Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar

070511 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070513 Tehlikeli madde içeren katı atıklar

070514 07 05 13 dışındaki katı atıklar

070601 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070603 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070604 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070607 Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

070608 Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

070609 Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070610 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070611 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070701 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070703 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070704 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070707 Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070708 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070709 Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070710 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070711 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

080111 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

080112 08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler

080113 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları

080114 08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları

080115 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar

080116 08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar

080117 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar

080118 08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar

080119 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar

080120 08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar

080121 Boya ya da vernik sökücü atıkları

080201 Atık kaplama tozları

080202 Seramik malzemeler içeren sulu çamurlar

080203 Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar

080307 Mürekkep içeren sulu çamurlar

080308 Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar

080312 Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları

080313 08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları

080314 Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları

080315 08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları

080316 Atık aşındırma solüsyonları

080317 Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri

080318 08 03 18 dışındaki atık baskı tonerleri

080409 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları

080410 08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları

080411 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları

080412 08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları

080413 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları

080414 08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları

080415 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları

080416 08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları

080501 Atık izosiyanatlar

090101 Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları

090102 Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu

090103 Çözücü bazlı banyo solüsyonları

090104 Sabitleyici solüsyonlar

090105 Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar

090106 Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar

090107 Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kağıdı

090108 Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kağıdı

090110 Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

090111 16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03'ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

090112 09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

090113 09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar

100101 (10 01 04'ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu

100103 Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül

100104 Uçucu yağ külü ve kazan tozu

100105 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar

100107 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar

100109 Sülfürik asit

100113 Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri

100114 Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu

100115 10 01 14 dışındaki beraber yakılmadan kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu

100116 Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül

100117 10 01 16 dışındaki beraber yakılmada kaynaklanan uçucu kül

100118 Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları

100119 10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları

100120 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

100121 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

100122 Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar

100123 10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar

100124 Akışkan yatak kumları

100125 Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar

100126 Soğutma suyu işlemlerinden çıkan atıklar

100207 Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

100208 10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

100211 Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

100212 10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

100213 Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

100214 10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri

100215 Diğer çamurlar ve filtre kekleri

100304 Birincil üretim cürufları

100308 İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları

100309 İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar

100315 Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler

100316 10 03 05 dışındaki köpükler

100317 Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar

100318 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

100319 Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

100320 10 03 19 dışındaki baca gazı tozu

100321 Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil)

100322 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil)

100323 Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları

100324 10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları

100325 Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

100326 10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

100327 Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

100328 10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

100329 Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar

100330 10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan atıklar

100401 Birincil ve ikincil üretim cürufları

100402 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

100403 Kalsiyum arsenat

100404 Baca gazı tozu

100405 Diğer partiküller ve toz

100406 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

100407 Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

100409 Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

100410 10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

100503 Baca gazı tozu

100504 Diğer partiküller ve toz

100505 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

100506 Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

100508 Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

100509 10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

100510 Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler

100511 10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler

100603 Baca gazı tozu

100604 Diğer partiküller ve toz

100606 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

100607 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

100609 Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

100610 10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

100703 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

100704 Diğer partiküller ve toz

100705 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

100707 Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

100708 10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

100804 Partiküller ve toz

100808 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu

100810 Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler

100811 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar

100812 Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar

100813 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

100815 Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

100816 10 08 15 dışındaki baca gazı tozu

100817 Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

100818 10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri

100819 Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

100820 10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

100905 Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

100906 10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları

100907 Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

100908 10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları

100909 Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

100910 10 09 09 dışındaki baca gazı tozu

100911 Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller

100912 10 09 11 dışındaki diğer partiküller

100913 Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar

100914 10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar

100915 Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı

100916 10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı

101005 Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

101006 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları

101007 Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

101008 10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları

101009 Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

101010 10 10 09 dışındaki baca gazı tozu

101011 Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller

101012 10 10 11 dışındaki diğer partiküller

101013 Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları

101014 10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları

101015 Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı

101016 10 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı

101103 Cam elyaf atıkları

101105 Partiküller ve toz

101109 Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı

101110 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı

101111 Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)

101112 10 11 11 dışındaki atık camlar

101113 Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru

101114 10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru

101115 Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

101116 10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar

101117 Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

101118 10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

101119 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

101201 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları

101203 Partiküller ve toz

101205 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

101206 Iskarta kalıplar

101209 Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

101210 10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları

101211 Ağır metaller içeren sırlama atıkları

101212 10 12 11 dışındaki sırlama atıkları

101301 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları

101304 Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar

101306 Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)

101307 Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri

101309 Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar

101310 10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları

101311 10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları

101312 Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

101313 10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları

101401 Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar

110105 Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)

110106 Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler

110107 Sıyırma bazları

110108 Fosfatlama çamurları

110109 Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

110110 11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri

110111 Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları

110112 11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları

110113 Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları

110114 11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları

110115 Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar

110116 Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri

110198 Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

110202 Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve joetid dâhil) çamurları

110203 Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları

110205 Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

110206 11 02 05 dışındaki bakır hidrometalürjisi atıkları

110207 Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

110301 Siyanür içeren atıklar

110302 Diğer atıklar

110503 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

110504 Iskarta flaks malzemeler

120109 Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları

120112 Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar

120114 Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları

120115 12 01 14 dışındaki işleme çamurları

120116 Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları

120117 12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları

120118 Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)

120120 Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

120121 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

120301 Sulu yıkama sıvıları

120302 Buhar yağ alma atıkları

130501 Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar

,130502 Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar

130503 Yakalayıcı (interseptör) çamurları

130701 Fuel-oil ve mazot

130702 Benzin

130703 Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)

130801 Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları

130802 Diğer emülsiyonlar

140601 Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC

140602 Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları

140603 Diğer çözücüler ve çözücü karışımları

140604 Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar

140605 Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar

150110 Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar

150111 Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar

150202 Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

150203 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler

160107 Yağ filtreleri

160108 Cıva içeren parçalar

160109 PCB içeren parçalar

160110 Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)

160111 Asbest içeren fren balataları

160112 16 01 11 dışındaki fren balataları

160113 Fren sıvıları

160114 Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları

160115 16 01 14 dışındaki antifriz sıvıları

160121 16 01 07'den 16 01 11'e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar

160209 PCB'ler içeren transformatörler ve kapasitörler

160210 16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar

160211 Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar

160212 Serbest asbest içeren ıskarta ekipman

160213 16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar içeren ıskarta ekipmanlar

160214 16 02 09'dan 16 02 13'e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar

160215 Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar

160216 16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar

160303 Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar

160304 16 03 03 dışındaki anorganik atıklar

160305 Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar

160306 16 03 05 dışındaki organik atıklar

160401 Mühimmat Atığı

160402 Havai fişek atıkları

160403 Diğer patlayıcı atıklar

160504 Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil)

160505 16 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlar

160506 Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları

160507 Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar

160508 Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar

160509 16 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışında tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar

160606 Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler

160708 Yağ içeren atıklar

160709 Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar

160801 Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)

160802 Tehlikeli geçiş metalleri (4) ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler

160803 Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler

160804 Bitik katalitik "cracking" katalizör sıvısı (16 08 07 hariç)

160805 Fosforik asit içeren bitik katalizörler

160806 Katalizör olarak bitik sıvılar

160807 Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler

160901 Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat)

160902 Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)

160903 Peroksitler(örneğin hidrojen peroksit)

160904 Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler

161001 Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar

161003 Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddeler

161101 Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler

161103 Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler

161105 Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler

170106 Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları

170204 Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik

170301 Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar

170302 17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar

170303 Kömür katranı ve katranlı ürünler

170409 Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları

170410 Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar

170411 17 04 10 dışındaki kablolar

170503 Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar

170505 Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru

170507 Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı

170601 Asbest içeren yalıtım malzemeleri

170603 Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri

170604 17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri

170605 Asbest içeren inşaat malzemeleri

170801 Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri

170802 17 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleri

170901 Cıva içeren inşaat ve yıkım atıkları

170902 PCB içeren inşaat ve yıkım atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler)

170903 Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım atıkları (karışık atıklar dahil)

170904 17 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve yıkım atıkları

180104 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)

180106 Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar

180107 18 01 06 dışındaki kimyasallar

180108 Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

180109 18 01 08 dışındaki ilaçlar

180110 Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları

180203 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar

180205 Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar

180206 18 02 05 dışındaki kimyasallar

180207 Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

180208 18 02 07 dışındaki ilaçlar

190105 Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri

190106 Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıkları

190107 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

190110 Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon

190111 Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf

190113 Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül

190115 Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu

190117 Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları

190203 Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar

190204 En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar

190205 Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları

190206 19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurları

190208 Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar

190209 Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar

190210 19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar

190211 Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

190304 Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen (6) stabilize olmuş atıklar

190306 Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar

190402 Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları

190403 Vitrifiye olmamış katılar

190702 Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı suları

190801 Elek üstü maddeler

190802 Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları

190806 Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler

190807 İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar

190808 Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları

190809 Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres

190810 19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres

190811 Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

190813 Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

190901 İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar

190902 Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar

190903 Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar

190904 Kullanılmış aktif karbon

190905 Doymuş ya da kullanılmış iyon değtirme reçinesi

190906 İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar

191003 Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar

191004 19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar

191005 Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar

191006 19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar

191101 Kullanılmış filtre killeri

191102 Asit katranları

191103 Sulu sıvı atıklar

191104 Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar

191105 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

191107 Baca gazı temizleme atıkları

191206 Tehlikeli maddeler içeren ahşap

191211 Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

191212 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

191301 Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

191302 19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar

191303 Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

191304 19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar

191305 Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

191306 19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar

191307 Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar

191308 19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar

200113 Çözücüler

200114 Asitler

200115 Alkalinler

200117 Foto kimyasallar

200119 Pestisitler

200121 Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar

200123 Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar

200127 Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler

200128 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler

200129 Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar

200130 20 01 29 dışındaki deterjanlar

200131 Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

200132 20 01 31 dışındaki ilaçlar

200135 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar (7) içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar

200137 Tehlikeli maddeler içeren ahşap

200141 Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar

 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme (R12)

200121 Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar

 

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi (R12)

010505 Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları

010506 Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 020102 Hayvan dokusu atıkları

020103 Bitki dokusu atıkları (1) (8)

020104 Atık plastikler (ambalajlar hariç)

020106 Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil), akan sıvılar

020107 Ormancılık atıkları (1) (8)

020201 Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar

020202 Hayvan dokusu atığı

020203 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

020204 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

020302 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

020303 Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar

020304 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler (1) (8)

020305 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar

020403 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

020502 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

020601 Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler

020602 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

020603 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

020701 Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar

020702 Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar

020704 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

020705 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

030101 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1) (8)

030104 Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar

030105 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar(1) (8)

030201 Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler

030202 Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler

030203 Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler

030204 Anorganik ahşap koruyucu maddeler

030205 Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları

030301 Ağaç kabuğu ve odun atıkları(1) (8)

030302 Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)

030305 Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları

030307 Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar(8)

030308 Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar(8)

030310 Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru(8)

030311 03 03 10 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar(8)

040101 Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar

040107 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar

040109 Perdah ve boyama atıkları

040209 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)

040210 Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)

040214 Organik çözücüler içeren perdah atıkları

040215 04 02 14 dışındaki perdah atıkları

040216 Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler

040217 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler

040219 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

040220 04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

040221 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları

040222 İşlenmiş tekstil elyafı atıkları

050102 Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları

050103 Tank dibi çamurları

050104 Asit alkil çamurları

050105 Petrol döküntüleri

050106 İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar

050107 Asit ziftleri

050108 Diğer ziftler

050109 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar

050110 05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

050111 Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar

050113 Kazan besleme suyu çamurları

050114 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

050115 Kullanılmış filtre killeri

050116 Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar

050117 Bitüm

050601 Asit ziftleri

050603 Diğer ziftler

050604 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

050702 Kükürt içeren atıklar

060502 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

060503 06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

060802 Zararlı silikonlar içeren atıklar

061302 Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)

061303 Karbon siyahı

070101 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070103 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070104 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070108 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070110 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070111 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070112 07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070201 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070203 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070204 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070208 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070210 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070211 Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070212 07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070213 Atık plastik

070214 Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları

070215 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları

070216 Zararlı silikonlar içeren atıklar

070217 07 02 16 dışında silikon içeren atıklar

070301 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070303 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070304 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070308 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070310 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070311 Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070312 07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070401 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070403 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070404 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070408 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070410 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070411 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070412 07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070413 Tehlikeli madde içeren katı atıklar

070501 Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070503 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070504 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070508 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070510 Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar

070511 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070512 07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070513 Tehlikeli madde içeren katı atıklar

070603 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070604 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070608 Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

070610 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070611 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070612 07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070703 Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070704 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

070708 Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

070710 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

070711 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

070712 07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

080111 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

080112 08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler

080113 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları

080114 08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları

080115 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar

080116 08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar

080117 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar

080118 08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar

080119 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar

080120 08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar

080121 Boya ya da vernik sökücü atıkları

080201 Atık kaplama tozları

080307 Mürekkep içeren sulu çamurlar

080308 Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar

080312 Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları

080313 08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları

080314 Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları

080315 08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları

080316 Atık aşındırma solüsyonları

080317 Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri

080318 08 03 18 dışındaki atık baskı tonerleri

080319 Dağıtıcı yağ

080409 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları

080410 08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları

080411 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları

080412 08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları

080413 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları

080414 08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları

080415 Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları

080416 08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları

080417 Reçine yağı

080501 Atık izosiyanatlar

090101 Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları

090102 Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu

090103 Çözücü bazlı banyo solüsyonları

090105 Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar

090108 Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kağıdı

100101 (10 01 04'ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu

100120 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

100121 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

100125 Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar

100211 Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

100302 Anot hurdaları

100318 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

100607 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

100609 Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

100707 Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

100812 Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar

100813 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

100817 Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

100818 10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri

100819 Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

101103 Cam elyaf atıkları

101115 Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

101119 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

101120 10 11 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan katı atıklar

101213 Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur

110109 Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

110110 11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri

110113 Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları

110114 11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları

110116 Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri

110504 Iskarta flaks malzemeler

120105 Plastik yongalar ve çapaklar

120106 Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

120107 Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

120108 Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları

120109 Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları

120110 Sentetik işleme yağları

120112 Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar

120114 Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları

130401 Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları

130402 İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları

130403 Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları

130501 Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar

130502 Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar

130503 Yakalayıcı (interseptör) çamurları

130506 Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ

130507 Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su

130508 Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar

140603 Diğer çözücüler ve çözücü karışımları

140605 Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar

150101 Kağıt ve karton ambalaj

150102 Plastik ambalaj

150103 Ahşap ambalaj

150105 Kompozit ambalaj

150106 Karışık ambalaj

150109 Tekstil ambalaj

150110 Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar

150202 Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

150203 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler

160107 Yağ filtreleri

160119 Plastik

160303 Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar

160305 Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar

160306 16 03 05 dışındaki organik atıklar

160708 Yağ içeren atıklar

160709 Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar

170201 Ahşap

170203 Plastik

170204 Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik

170301 Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar

170302 17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar

170303 Kömür katranı ve katranlı ürünler

170603 Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri

170604 17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri

190110 Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon

190117 Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları

190203 Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar

190204 En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar

190205 Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları

190207 Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar

190208 Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar

190209 Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar

190501 Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları

190805 Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar(8)

190806 Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler

190809 Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres

190810 19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres

190811 Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

190812 19 08 11 dışındaki endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar(8)

190813 Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

190814 19 08 13 dışındaki endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar(8)

190904 Kullanılmış aktif karbon

191101 Kullanılmış filtre killeri

191105 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

191106 19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

191201 Kağıt ve karton

191204 Plastik ve lastik

191206 Tehlikeli maddeler içeren ahşap

191207 19 12 06 dışındaki ahşap

191208 Tekstil malzemeleri

191212 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

200101 Kâğıt ve karton

200110 Giysiler

200111 Tekstil ürünleri

200113 Çözücüler

200126 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar

200127 Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler

200128 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler

200137 Tehlikeli maddeler içeren ahşap

200138 20 01 37 dışındaki ahşap(1) (8)

200139 Plastikler

200301 Karışık belediye atıkları(8)

200307 Hacimli atıklar

 

Tehlikeli Atık Geri Kazanım (R12)

120114 Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları

120118 Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)

120120 Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

150110 Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar

150111 Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar

150202 Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

160107 Yağ filtreleri

170204 Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik

170409 Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları

191005 Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar

191211 Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

 

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım (R12)

020104 Atık plastikler (ambalajlar hariç)

070213 Atık plastik

120105 Plastik yongalar ve çapaklar

150102 Plastik ambalaj

160119 Plastik

170203 Plastik

191204 Plastik ve lastik

200139 Plastikler

Lütfen Bekleyin...
Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.