Sizin Sorumluluğunuz
Bizim Uzmanlığımız
FAALİYETLERİMİZ
Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

Tesise kabul edilen tehlikesiz plastik atıklar parçalanarak, daha küçük parçalara ayrılır.  Temizleme işleminin ardından, dikey santrifüjden geçirilerek stoklanır.