Sizin Sorumluluğunuz
Bizim Uzmanlığımız.
FAALİYETLERİMİZ
Tehlikeli / Tehlikesiz Atık Ara Depolama

Ara depolama faaliyetleri, atıkların geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce güvenli bir şekilde depolanması olarak tanımlanmaktadır. Amaç, atık üreticilerine oluşabilecek tüm atıkları konusunda hizmet sunabilmektir. Atık üreticileri bu şekilde, atığın kaynağından geri kazanım/bertarafına kadar olan süreci güvenli ve tek bir elden yönetme fırsatı bulmaktadır.

Atık üreticisi tarafından türlerine göre ayrı ayrı ambalajlanıp etiketlenen atıklar, taşıma lisansına sahip araçlar ile tesise getirilmektedir. Tesise kabul edilen atıklar, tartılır ve numuneler alınır. Laboratuvarda yapılan analizlerin ardından, her bir atık için kullanılan otomasyon sisteminde giriş kaydı yapılarak atık etiketi çıkartılır. Geri kazanım/bertaraf tesislerine çıkışları yapılana kadar uygun depolama alanlarına alınır.