Sizin Sorumluluğunuz
Bizim Uzmanlığımız
FAALİYETLERİMİZ
Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Bu lisans başlığı altında,

  1. Tehlikeli Atık Filtre Geri Kazanımı,

  2. Basınçlı Kap Geri Kazanımı,

  3. Tehlikeli Plastik Geri Kazanımı,

  4. Tehlikeli Metal Geri Kazanımı,

faaliyetleri gerçekleşmektedir.