Bizim Uzmanlığımız
Sizin Sorumluluğunuz
FAALİYETLERİMİZ
Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama

Faaliyet belgesi kapsamında yer alan tehlikeli / tehlikesiz atıklar; çimento fabrikalarına ek yakıt olarak gönderilebilmek için, tesisimizde 30 mm ve daha küçük parçalar haline getirilmektedir.

Sızdırmazlık şartları sağlanmış stok alanlarına alınan atıklar, laboratuvar sorumlusunun analiz değerlerine göre oluşturduğu menü ile 1. Kırıcıya alınır. Atıkların cinsine göre uygulanan pres özelliği ile büyük parçalar küçük parçalar haline getirilmektedir. Melanj kuyusunda harmanlanan atıklar 2. Kırıcıya beslenir. Parçacık boyutları 30 mm ve daha az olan atıklar tromel, ardından manyetik ayırıcılardan geçerek, stok sahalarına alınır. Çimento fabrikalarının belirlemiş olduğu kabul kriterleri doğrultusunda hazırlanmış olan ek yakıt, sevkiyata hazır halde depolanır.

Her iki kırıcı ve hat boyunca alev dedektörleri ile köpüklü sprinkler sistemi bulunmaktadır.