Sizin Sorumluluğunuz
Bizim Uzmanlığımız
FAALİYETLERİMİZ
AEEE – (E Kategori) Floresan Geri Kazanımı

Bu bölümde, “Floresan lambalar ve diğer civa içeren atıklar”ın geri kazanım işlemleri yapılmaktadır.

Tesise kabul edilen farklı türlerdeki aydınlatma ekipmanları, kapalı kırma sisteminde kırılarak, sistem içerisindeki buhar ve partiküller torba filtre, partikül filtre ve aktif karbon filtreden geçirilmektedir. Kırılan cam parçaları ve alüminyum bölümler varilde depolanır.