Sizin Sorumluluğunuz
Bizim Uzmanlığımız
KABUL EDİLECEK ATIK KODLARI
01 03 07* Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
01 03 10 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan tehlikeli maddeler içeren kırmızı çamur
01 04 07* Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
01 05 05* Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları
01 05 06* Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları
02 01 08* Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar
02 01 09 02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları
02 02 03 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 03 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
02 03 03 Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar
02 03 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 04 02 Standart dışı kalsiyum karbonat
02 05 01 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 06 01 Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 06 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
02 07 02 Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar
02 07 03 Kimyasal işlem atıkları
02 07 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
03 01 04* Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
03 02 01* Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler
03 02 02* Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler
03 02 03* Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler
03 02 04* Anorganik ahşap koruyucu maddeler
03 02 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları
03 03 02 Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)
03 03 05 Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları
03 03 09 Kireç çamuru atığı
03 03 10 Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru
04 01 01 Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar
04 01 02 Kireçleme atıkları
04 01 03* Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları
04 01 04 Krom içeren sepi şerbeti
04 01 05 Krom içermeyen sepi şerbeti
04 01 08 Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)
04 01 09 Perdah ve boyama atıkları
04 02 10 Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)
04 02 14* Organik çözücüler içeren perdah atıkları
04 02 15 04 02 14 dışındaki perdah atıkları
04 02 16* Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler
04 02 17 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler
04 02 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
05 01 02* Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları
05 01 03* Tank dibi çamurları
05 01 04* Asit alkil çamurları
05 01 05* Petrol döküntüleri
05 01 06* İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar
05 01 07* Asit ziftleri
05 01 08* Diğer ziftler
05 01 09* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar
05 01 11* Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar
05 01 12* Yağ içeren asitler
05 01 13 Kazan besleme suyu çamurları
05 01 14 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
05 01 15* Kullanılmış filtre killeri
05 01 16 Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar
05 01 17 Bitüm
05 06 01* Asit ziftleri
05 06 03* Diğer ziftler
05 06 04 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
05 07 01* Cıva içeren atıklar
05 07 02 Kükürt içeren atıklar
06 01 01* Sülfürik asit ve sülfüröz asit
06 01 02* Hidroklorik asit
06 01 03* Hidroflorik asit
06 01 04* Fosforik ve fosforöz asit
06 01 05* Nitrik asit ve nitröz asit
06 01 06* Diğer asitler
06 02 01* Kalsiyum hidroksit
06 02 03* Amonyum hidroksit
06 02 04* Sodyum ve potasyum hidroksit
06 02 05* Diğer bazlar
06 03 11* Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
06 03 13* Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
06 03 14 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar
06 03 15* Ağır metal içeren metal oksitler
06 03 16 06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler
06 04 03* Arsenik içeren atıklar
06 04 04* Cıva içeren atıklar
06 04 05* Başka ağır metaller içeren atıklar
06 05 02* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
06 06 02* Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar
06 06 03 06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar
06 07 01* Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar
06 07 02* Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon
06 07 03* Cıva içeren baryum sülfat çamuru
06 07 04* Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti
06 08 02* Zararlı silikonlar içeren atıklar
06 09 02 Fosforlu cüruf
06 09 03* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 09 04 06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 10 02* Tehlikeli maddeler içeren atıklar
06 13 01* Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler
06 13 02* Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)
06 13 03 Karbon siyahı
06 13 04* Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar
06 13 05* Kurum
07 01 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 01 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 01 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 01 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 01 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 01 09* Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar
07 01 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 01 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 02 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 02 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 02 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 02 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 02 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 02 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 02 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 02 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 02 14* Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları
07 02 15 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları
07 02 16* Zararlı silikonlar içeren atıklar
07 02 17 07 02 16 dışında zararlı silikon içeren atıklar
07 03 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 03 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 03 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 03 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 03 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 03 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 03 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 03 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 04 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 04 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 04 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 04 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 04 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 04 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 04 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 04 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 04 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar
07 05 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 05 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 05 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 05 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 05 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 05 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 05 10* Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar
07 05 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 05 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar
07 05 14 07 05 13 dışındaki katı atıklar
07 06 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 06 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 06 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 06 07* Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
07 06 08* Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
07 06 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 06 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 06 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 07 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 07 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 07 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 07 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 07 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 07 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 07 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 07 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
08 01 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler
08 01 12 08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler
08 01 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları
08 01 14 08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları
08 01 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar
08 01 16 08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar
08 01 17* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar
08 01 18 08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar
08 01 19* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar
08 01 20 08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar
08 01 21* Boya ya da vernik sökücü atıkları
08 02 01 Atık kaplama tozları
08 02 02 Seramik malzemeler içeren sulu çamurlar
08 02 03 Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar
08 03 07 Mürekkep içeren sulu çamurlar
08 03 08 Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar
08 03 12* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları
08 03 13 08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları
08 03 14* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları
08 03 15 08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları
08 03 16* Atık aşındırma solüsyonları
08 03 17* Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri
08 03 18 08 03 18 dışındaki atık baskı tonerleri
08 04 09* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları
08 04 10 08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları
08 04 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları
08 04 12 08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları
08 04 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları
08 04 14 08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları
08 04 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları
08 04 16 08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları
08 05 01* Atık izosiyanatlar
09 01 01* Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları
09 01 02* Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu
09 01 03* Çözücü bazlı banyo solüsyonları
09 01 04* Sabitleyici solüsyonlar
09 01 05* Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar
09 01 06* Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar
09 01 07 Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kağıdı
09 01 08 Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kağıdı
09 01 10 Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
09 01 11* 16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03’ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
09 01 12 09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
09 01 13* 09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar
10 01 01 (10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 03 Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül
10 01 04* Uçucu yağ külü ve kazan tozu
10 01 05 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar
10 01 07 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar
10 01 09* Sülfürik asit
10 01 13* Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri
10 01 14* Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 15 10 01 14 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 16* Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül
10 01 17 10 01 16 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan uçucu kül
10 01 18* Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları
10 01 19 10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları
10 01 20* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
10 01 21 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
10 01 22* Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar
10 01 23 10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar
10 01 24 Akışkan yatak kumları
10 01 25 Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar
10 01 26 Soğutma suyu işlemlerinden çıkan atıklar
10 02 07* Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
10 02 08 10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
10 02 11* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
10 02 12 10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 02 13* Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 02 14 10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri
10 02 15 Diğer çamurlar ve filtre kekleri
10 03 04* Birincil üretim cürufları
10 03 08* İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları
10 03 09* İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar
10 03 15* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler
10 03 16 10 03 05 dışındaki köpükler
10 03 17* Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar
10 03 18 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 03 19* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
10 03 20 10 03 19 dışındaki baca gazı tozu
10 03 21* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
10 03 22 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
10 03 23* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları
10 03 24 10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları
10 03 25* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
10 03 26 10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
10 03 27* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
10 03 28 10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 03 29* Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar
10 03 30 10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan atıklar
10 04 01* Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 04 02* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 04 03* Kalsiyum arsenat
10 04 04* Baca gazı tozu
10 04 05* Diğer partiküller ve toz
10 04 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 04 07* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
10 04 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
10 04 10 10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 05 03* Baca gazı tozu
10 05 04 Diğer partiküller ve toz
10 05 05* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 05 06* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
10 05 08* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
10 05 09 10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 05 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler
10 05 11 10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler
10 06 03* Baca gazı tozu
10 06 04 Diğer partiküller ve toz
10 06 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 06 07* Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 06 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
10 06 10 10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 07 03 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 07 04 Diğer partiküller ve toz
10 07 05 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 07 07* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
10 07 08 10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 08 04 Partiküller ve toz
10 08 08* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu
10 08 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler
10 08 11 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
10 08 12* Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar
10 08 13 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 08 15* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
10 08 16 10 08 15 dışındaki baca gazı tozu
10 08 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 08 18 10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri
10 08 19* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
10 08 20 10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 09 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 09 06 10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 09 08 10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
10 09 10 10 09 09 dışındaki baca gazı tozu
10 09 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
10 09 12 10 09 11 dışındaki diğer partiküller
10 09 13* Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar
10 09 14 10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar
10 09 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 09 16 10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 10 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 10 06 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 10 08 10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
10 10 10 10 10 09 dışındaki baca gazı tozu
10 10 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
10 10 12 10 10 11 dışındaki diğer partiküller
10 10 13* Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları
10 10 14 10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları
10 10 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 11 03 Cam elyaf atıkları
10 11 05 Partiküller ve toz
10 11 09* Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı
10 11 10 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı
10 11 11* Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)
10 11 12 10 11 11 dışındaki atık camlar
10 11 13* Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru
10 11 14 10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru
10 11 15* Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 11 16 10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 11 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 11 18 10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 11 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 11 20 10 11 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 12 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
10 12 03 Partiküller ve toz
10 12 05 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 12 06 Iskarta kalıplar
10 12 09* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 12 10 10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
10 12 11* Ağır metaller içeren sırlama atıkları
10 12 12 10 12 11 dışındaki sırlama atıkları
10 13 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
10 13 04 Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar
10 13 06 Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)
10 13 07 Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri
10 13 09* Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar
10 13 10 10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları
10 13 11 10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları
10 13 12* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 13 13 10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
10 14 01* Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar
11 01 05* Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)
11 01 06* Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler
11 01 07* Sıyırma bazları
11 01 08* Fosfatlama çamurları
11 01 09* Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
11 01 10 11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri
11 01 11* Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları
11 01 12 11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları
11 01 13* Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları
11 01 14 11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları
11 01 15* Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar
11 01 16* Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri
11 01 98* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
11 02 02* Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları
11 02 03 Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları
11 02 05* Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
11 02 06 11 02 05 dışındaki bakır hidrometalürjisi atıkları
11 02 07* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
11 03 01* Siyanür içeren atıklar
11 03 02* Diğer atıklar
11 05 03* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
11 05 04* Iskarta flaks malzemeler
12 01 09* Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları
12 01 12* Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar
12 01 14* Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları
12 01 15 12 01 14 dışındaki işleme çamurları
12 01 16* Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları
12 01 17 12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları
12 01 18* Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)
12 01 20* Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
12 01 21 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
12 03 01* Sulu yıkama sıvıları
12 03 02* Buhar yağ alma atıkları
13 05 01* Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar
13 05 02* Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar
13 05 03* Yakalayıcı (interseptör) çamurları
13 07 01* Fuel-oil ve mazot
13 07 02* Benzin
13 07 03* Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)
13 08 01* Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları
13 08 02* Diğer emülsiyonlar
14 06 01* Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC
14 06 02* Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları
14 06 03* Diğer çözücüler ve çözücü karışımları
14 06 04* Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar
14 06 05* Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar
15 01 10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
15 01 11* Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar
15 02 02* Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler
15 02 03 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
16 01 07* Yağ filtreleri
16 01 08* Cıva içeren parçalar
16 01 09* PCB içeren parçalar
16 01 10* Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)
16 01 11* Asbest içeren fren balataları
16 01 12 16 01 11 dışındaki fren balataları
16 01 13* Fren sıvıları
16 01 14* Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları
16 01 15 16 01 14 dışındaki antifriz sıvıları
16 01 21* 16 01 07’den 16 01 11’e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar
16 02 09* PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler
16 02 10* 16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar
16 02 11* Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar
16 02 12* Serbest asbest içeren ıskarta ekipman
16 02 13* 16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar
16 02 14 16 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar
16 02 15* Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
16 02 16 16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar
16 03 03* Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar
16 03 04 16 03 03 dışındaki anorganik atıklar
16 03 05* Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar
16 03 06 16 03 05 dışındaki organik atıklar
16 04 01* Mühimmat Atığı
16 04 02* Havai fişek atıkları
16 04 03* Diğer patlayıcı atıklar
16 05 04* Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil)
16 05 05 16 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlar
16 05 06* Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
16 05 07* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar
16 05 08* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar
16 05 09 16 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışında tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar
16 06 06* Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler
16 07 08* Yağ içeren atıklar
16 07 09* Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar
16 08 01 Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)
16 08 02* Tehlikeli geçiş metalleri3 ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler
16 08 03 Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler
16 08 04 Bitik katalitik ”cracking” katalizör sıvısı (16 08 07 hariç)
16 08 05* Fosforik asit içeren bitik katalizörler
16 08 06* Katalizör olarak bitik sıvılar
16 08 07* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler
16 09 01* Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat)
16 09 02* Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)
16 09 03* Peroksitler(örneğin hidrojen peroksit)
16 09 04* Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler
16 10 01* Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar
16 10 03* Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddeler
16 11 01* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler
16 11 03* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler
16 11 05* Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler
17 01 06* Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları
17 02 04* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik
17 03 01* Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar
17 03 02 17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar
17 03 03* Kömür katranı ve katranlı ürünler
17 04 09* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
17 04 10* Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar
17 04 11 17 04 10 dışındaki kablolar
17 05 03* Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar
17 05 05* Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru
17 05 07* Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı
17 06 01* Asbest içeren yalıtım malzemeleri
17 06 03* Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri
17 06 04 17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri
17 06 05* Asbest içeren inşaat malzemeleri
17 08 01* Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri
17 08 02 17 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleri
17 09 01* Cıva içeren inşaat ve yıkım atıkları
17 09 02* PCB içeren inşaat ve yıkım atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler)
17 09 03* Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım atıkları (karışık atıklar dahil)
17 09 04 17 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve yıkım atıkları
18 01 04 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)
18 01 06* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
18 01 07 18 01 06 dışındaki kimyasallar
18 01 08* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
18 01 09 18 01 08 dışındaki ilaçlar
18 01 10* Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları
18 02 03 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar
18 02 05* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
18 02 06 18 02 05 dışındaki kimyasallar
18 02 07* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
18 02 08 18 02 07 dışındaki ilaçlar
19 01 05* Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri
19 01 06* Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıkları
19 01 07* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
19 01 10* Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon
19 01 11* Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf
19 01 13* Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül
19 01 15* Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu
19 02 03 Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
19 02 04* En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
19 02 05* Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları
19 02 06 19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurları
19 02 08* Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar
19 02 09* Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar
19 02 10 19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar
19 02 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
19 03 04* Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen5 stabilize olmuş atıklar
19 03 06* Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar
19 04 02* Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları
19 04 03* Vitrifiye olmamış katılar
19 07 02* Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı suları
19 08 01 Elek üstü maddeler
19 08 02 Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları
19 08 06* Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler
19 08 07* İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
19 08 08* Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları
19 08 09 Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres
19 08 10* 19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres
19 08 11* Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 08 13* Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 09 01 İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar
19 09 02 Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar
19 09 03 Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar
19 09 04 Kullanılmış aktif karbon
19 09 05 Doymuş ya da kullanılmış iyon değtirme reçinesi
19 09 06 İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
19 10 03* Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar
19 10 04 19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar
19 10 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar
19 10 06 19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar
19 11 01* Kullanılmış filtre killeri
19 11 02* Asit katranları
19 11 03* Sulu sıvı atıklar
19 11 04* Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar
19 11 05* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 11 07* Baca gazı temizleme atıkları
19 12 06* Tehlikeli maddeler içeren ahşap
19 12 11* Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
19 12 12 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
19 13 01* Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
19 13 02 19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar
19 13 03* Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 13 04 19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar
19 13 05* Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 13 06 19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar
19 13 07* Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar
19 13 08 19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar
20 01 13* Çözücüler
20 01 14* Asitler
20 01 15* Alkalinler
20 01 17* Foto kimyasallar
20 01 19* Pestisitler
20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
20 01 23* Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar
20 01 27* Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
20 01 28 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
20 01 29* Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar
20 01 30 20 01 29 dışındaki deterjanlar
20 01 31* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
20 01 32 20 01 31 dışındaki ilaçlar
20 01 35* 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar
20 01 37* Tehlikeli maddeler içeren ahşap
20 01 41 Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar